10 Ağustos 2022

Alp Web Technologies

Technology, health, education, scientific articles

Umre turları

2 min read

Umre, ziyaret manasına gelen “i’timar” kelimesinden türemiştir. Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihram giyerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve...

Business World - Health issues - Health articles